Definiție rețele de calculatoare


Reţeaua de calculatoare este un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţii (cablu coaxial, fibră optică, linie telefonică, ghid de unde) în scopul utilizării în comun de către mai mulţi utilizatori a tuturor resurselor fizice, logice (software de bază şi aplicaţii) şi informaţionale (baze de date, fişiere), asociate calculatoarelor din reţea.


În realizarea unei reţele de calculatoare se disting mai multe etape:
alegerea topologiei, a suporturilor de transmisie şi a hardware-ului;
instalarea hardware-ului şi a sistemului de operare în reţea;
configurarea sistemului şi încarcarea aplicaţiilor;
organizarea activităţii de administrare a reţelei.


În diferenţierea reţelelor sunt importante două criterii:
tehnologia de transmisie;
scara la care operează reţeaua.


Din punct de vedere al tehnologiei de transmisie sunt două tipuri:
reţele punct la punct;
reţele cu difuzare.


Din punct de vedere al scării la care opereaza reţeaua se întâlnesc:
retele locale ( LAN - Local Area Network);
retele metropolitane ( MAN - Metropolitan Area Network);
retele larg raspândite geografic ( WAN - Wide Area Network).

Web design & development: Ioan-Cosmin MIHAI
Platformă dezvoltată în cadrul proiectului de cercetare: Managementul pachetelor de date în funcţie de topologiile reţelelor de calculatoare